Εκπαίδευση στο Σχολείο Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), στην Καλαμάτα, η εκπαίδευση της 18ης Σειράς Ελικοφόρων του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ).

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Εκπαίδευση στο Σχολείο Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ), ID: 24385

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Περισσότερα εδώ.