Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης του 4ου ΣΑ

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιήθηκε στον 4ο Σταθμό Αναφοράς (4ος ΣΑ) στη Σάμο, παρουσία του Διοικητή του 2ου Κέντρου Ελέγχου Περιοχής (2ο ΚΕΠ), Σμήναρχου (ΕΑ) Γεώργιου Ανδρέου, η τελετή παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης του 4ου ΣΑ, από τον Επισμηναγό (ΕΑ) Βασίλειο Βέρρα στον Σμηναγό (ΕΑ) Γρηγόριο Ξυνό.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Παράδοση - Παραλαβή της Διοίκησης του 4ου ΣΑ, ID: 24392

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Την τελετή, μεταξύ άλλων, τίμησε με την παρουσία του ο Διοικητής της 79ης ΑΔΤΕ, Ταξίαρχος Προκόπιος Παπαθανασίου.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=8135