Σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου 1956 ιδρύθηκε το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής! Το ΚΑΙ , όπως διαβάζουμε στην επίσιμη ιστοσελίδα της ΠΑ, είναι ανεξάρτητη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ισότιμη με Σμηναρχία. Υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με επιτελικό φορέα την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΑ.

Περισσότερα εδώ.