57 χρόνια προσφοράς για το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

Σαν σήμερα, στις 10 Οκτωβρίου 1956 ιδρύθηκε το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής! Το ΚΑΙ , όπως διαβάζουμε στην επίσιμη ιστοσελίδα της ΠΑ, είναι ανεξάρτητη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας, ισότιμη με Σμηναρχία. Υπάγεται απ’ ευθείας στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, με επιτελικό φορέα την Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΑ.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: 57 χρόνια προσφοράς για το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, ID: 24469

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Περισσότερα εδώ.