3/10/1934 – Οι πρώτοι απόφοιτοι της Σχολής Αεροπορίας (μετέπειτα Σχολή Ικάρων), Α. Πόρταλης, Γ. Μάρκου, Ράλλης Κιουρτσής, Κ. Χόνδρος, Θ. Μεταξάς, Δ. Γεωργόπουλος, Γ. Πάγκαλος και Δ. Σκαλτσαγιάννης, ορκίστηκαν ως ανθυποσμηναγοί παρουσία αντιπροσώπων από αεροπορικούς, στρατιωτικούς και ναυτικούς κύκλους. Δικαιώθηκαν έτσι όλες οι προσπάθειες του Υπουργείου Αεροπορίας για τη δημιουργία μιας καλά οργανωμένης, αυτόνομης και ομοιογενούς Αεροπορίας. Το γεγονός προβλήθηκε από όλο τον Τύπο.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/