Ανασυγκροτήθηκε επίσημα η Ελληνική Βασιλική Αεροπορία Μέσης Ανατολής, ύστερα από σειρά συνεννοήσεων με τη Βρετανική Διοίκηση. Σύμφωνα με τη σχετική διαταγή “Περί προσωρινού Οργανισμού ΕΒΑ (ΜΑ)”, το Υπουργείο Αεροπορίας συγκροτούνταν από τη Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονταν τρεις Διευθύνσεις και το Στρατολογικό Γραφείο Αεροπορίας, ενώ η Ανώτερη Διοίκηση Αεροπορίας (είχαν ήδη καταργηθεί οι αντίστοιχες του Στρατού και του Ναυτικού) περιλάμβανε το Επιτελείο, που επείχε θέση ΓΕΑ, και μία διεύθυνση.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/