Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2013 στη ΣTYA

Την Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013, παρουσιάστηκαν για κατάταξη οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων για το έτος 2013, στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2013 στη ΣTYA, ID: 24658

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, παρουσιάστηκαν εκατόν πενήντα επτά (157) σπουδαστές, από τους οποίους εκατόν σαράντα επτά (147) Έλληνες και δέκα (10) Κύπριοι.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=8044