Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013, παρουσιάστηκαν για κατάταξη στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας στο Τατόι, οι εξήντα πέντε (65) επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων, για το έτος 2013, σύμφωνα με τα αποτελέσματα επιλογής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Αναλυτικά κατατάχθηκαν πενήντα ένας (51) ειδικότητας Ιπταμένων, από τους οποίους σαράντα επτά (47) Έλληνες και τέσσερις (4) Κύπριοι, δεκατέσσερις (14) ειδικότητας Μηχανικών…
από τους οποίους δέκα (10) Έλληνες και τέσσερις (4) Κύπριοι.

Πηγή: http://www.haf.gr