4/9/1917 – Παρουσιάστηκαν στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ανατολή, στο αεροδρόμιο Σέδες, οι 30 αξιωματικοί και οι 93 υπαξιωματικοί και οπλίτες οι οποίοι είχαν υποβάλει αίτηση για να εκπαιδευτούν στην Αεροπορία.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/