Τα περισσότερα αεροσκάφη της Στρατιωτικής και Ναυτικής Αεροπορίας εγκατέλειψαν τη Σμύρνη.