Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκαν στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120 ΠΕΑ), παρουσία του Διοικητή της Πτέρυγας, Σμήναρχου (Ι) Γρηγορίου Δημακογιάννη, οι τελετές παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης :

Της 363 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από τον Αντισμήναρχο (Ι) Λάζαρο Σκαμαντζούρα στον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Λυμπερόπουλο.
Της 364 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από τον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Μαλαπάνη στον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Χριστόπουλο και
Του Σμήνους Μετεκπαίδευσης από τον Αντισμήναρχο (Ι) Νικόλαο Παντελάκη στον Αντισμήναρχο (Ι) Δημήτριο Μηνιωτάκη.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=7914