Παράδοση – Παραλαβή της Διοίκησης των 340 και 343 ΜΔΒ και της ΜΕΑΕ της 115 ΠΜ

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης, παρουσία του Διοικητή της Πτέρυγας, Σμήναρχου (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη, οι τελετές παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης:

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Παράδοση - Παραλαβή της Διοίκησης των 340 και 343 ΜΔΒ και της ΜΕΑΕ της 115 ΠΜ, ID: 25200

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Της 340 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Ευάγγελο Φουτζίτζη στον Επισμηναγό (Ι) Αθανάσιο Αντωνακάκη.
Της 343 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Γκριτζάλη στον Αντισμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Τσικαλάκη.
Της Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος – Εδάφους, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Μιχόπουλο στον Επισμηναγό (Ι) Δημήτριο Κουσάκη.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=7913