Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013, πραγματοποιήθηκαν στην 115 Πτέρυγα Μάχης, παρουσία του Διοικητή της Πτέρυγας, Σμήναρχου (Ι) Ιωάννη Γκοντικούλη, οι τελετές παράδοσης – παραλαβής της Διοίκησης:

Της 340 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Ευάγγελο Φουτζίτζη στον Επισμηναγό (Ι) Αθανάσιο Αντωνακάκη.
Της 343 Μοίρας Διώξεως Βομβαρδισμού, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Αθανάσιο Γκριτζάλη στον Αντισμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Τσικαλάκη.
Της Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος – Εδάφους, από τον Αντισμήναρχο (Ι) Μιχαήλ Μιχόπουλο στον Επισμηναγό (Ι) Δημήτριο Κουσάκη.

Πηγή: http://www.haf.gr/el/news.asp?id=7913